_

پروژه های احداث ساختمان و بازسازی

پروژه احداث ساختمان مسکونی

مکان پروژه: اهواز

بهره بردار: شخص حقیقی

پروژه احداث ساختمان مسکونی

مکان پروژه: اهواز

بهره بردار: شخص حقیقی

پروژه بازسازی و تجهیز ساختمان اداری

مکان پروژه: ونک پارک تهران

بهره بردار: ویستا مدیا

پروژه بازسازی و تجهیز آزمایشگاه

مکان پروژه:  تهران

بهره بردار: دانشگاه تربیت مدرس

پروژه بازسازی و تجهیز ساختمان اداری

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: پارس مانی ایستا

پروژه احداث روف گاردن

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: پارس مانی ایستا

پروژه بازسازی و تجهیز ساختمان اداری

مکان پروژه: علیخانی تهران

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه بازسازی و تجهیز ساختمان اداری

مکان پروژه:  تهران

بهره بردار: شرکت پارس مانی ایستا

پروژه بازسازی ساختمان مسکونی

مکان پروژه:  تهران

بهره بردار: شخصی

پروژه احداث سرویس بهداشتی

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شهرداری منطقه 4

پروژه ابنیه و محوطه سازی ساختمان اداری

مکان پروژه: همدان

بهره بردار: شرکت یرانسل

پروژه نوسازی و تجهیز آزمایشگاه الکترونیک

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت یرانسل

پروژه بازسازی اتاق جلسات

مکان پروژه: شیراز

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه اجرای ساختمان حراست

مکان پروژه: اصفهان

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه احداث مسجد

مکان پروژه: اهواز

بهره بردار: نیروی انتظامی

پروژه تخریب ساختمان ، احداث دیوار، محوطه سازی و تاسیسات مرتبط

مکان پروژه: اهواز

بهره بردار: شرکت یرانسل