_

ساخت سازه کندانسور همراه اول اهواز

 

طراحی و پیاده سازی، ساخت تاسیسات برقی، شبکه ای و صفحه بندی

بهره بردارهمراه اول
محل پروژه
کارفرما
تاریخ انعقاد
تاریخ اتمام