_

احداث سازه مزنین پروژه دیجیکالا

 

طراحی واجرای عملیات بسترسازی ، گودبرداری، فونداسیون و پدستال، کانتینر تابلو برق های ، کابل کشی وتاسیسات مکانیکی ، برق و ارتینگ

بهره بردارپارس مانی ایستا
مکانتهران
کارفرماپارس مانی ایستا
تاریخ انعقاد
تاریخ اتمام