_

احداث سوله دیزل ژنراتور تهران غرب

 

طراحی واجرای عملیات بسترسازی ، گودبرداری، فونداسیون و پدستال، کانتینر تابلو برق های ، کابل کشی وتاسیسات مکانیکی ، برق و ارتینگ

بهره بردارایرانسل
محل پروژهتهران
کارفرماماموت تلکا
تاریخ انعقاد1393/10/20
تاریخ اتمام1394/02/29