_

پروژه های ابنیه، سازه های فولادی و مقاوم سازی

پروژه تکمیل سوله، ابنیه، فضای اداری و محوطه سازی

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: دیجیکالا

پروژه احداث سازه مزنین مرکز پردازش دانش 1 دیجیکالا

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: دیجیکالا

پروژه احداث سازه سیستم خنک کننده مرکز مخابراتی

مکان پروژه: اهواز

بهره بردار: شرکت همراه اول

پروژه احداث ساختمان ترانسفورماتور، سازه انرژی سنتر و توسعه سوله دیزل ژنراتور

مکان پروژه: اصفهان

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه تامین تجهیزات و احداث سوله دیزل ژنراتور و مخزن سوخت سایت مخابراتی

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه تامین تجهیزات و انجام عملیات بهسازی و توسعه مرکز مخابراتی

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت همراه اول

پروژه تخریب و بازسازی سوله انبار

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: دیجیکالا

پروژه اجرای سازه سوله، ابنیه و فونداسیون کانتینرهای مخابراتی

مکان پروژه: اهواز

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه اجرای عملیات حفاری و احداث تونل

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شهرداری تهران

پروژه مقاوم سازی پل بعثت فداییان

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شهرداری تهران

پروژه مقاوم سازی پل تقاطع فتح-دپو

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شهرداری تهران

پروژه تامین تجهیزات و احداث ساختمان مرکزی اداری

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت ایران خودرو دیزل

پروژه رپ-پل بین دو سوله 255

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: دیجیکالا