_

پروژه های دیتاسنتر، تلکام و نگهداری

پروژه احداث دیتا سنتر و تجهیزات مخابراتی (T3)

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه احداث دیتاسنتر و تجهیزات مخابراتی

مکان پروژه: مشهد

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه احداث دیتاسنتر و تجهیزات مخابراتی

مکان پروژه: اهواز

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه احداث دیتاسنتر و تجهیزات مخابراتی

مکان پروژه: شیراز

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه احداث دیتاسنتر و تجهیزات مخابراتی (T1)

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه تعمیر و نگهداری دیتاسنتر و تجهیزات مخابراتی (PM-CM)

مکان پروژه: مشهد

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه تعمیر و نگهداری دیتا سنتر و تجهیزات مخابراتی (PM-CM)

مکان پروژه: اهواز

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه تعمیر و نگهداری دیتا سنتر و تجهیزات مخابراتی (PM-CM)

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه انجام سیویل سایت های مخابراتی (BTS)

مکان پروژه: یزد

بهره بردار: شرکت رایتل

پروژه انجام سیویل سایت های مخابراتی (BTS-CW)

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت همراه اول

پروژه عملیات مدرنیزیشن سایتهای مخابراتی (BTS-SWAP)

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه عملیات سایت یابی (SA)

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه اجرای لدرینگ کانتینر های مخابراتی

مکان پروژه: تبریز، شیراز، اهواز، کرج، تهران،بابل،اصفهان، مشهد

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه تامین، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت دیجیکالا

پروژه تکمیل سایت بی اس سی (BSC)

مکان پروژه: زاهدان

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه اجرای تست دامی لود یو پی اس و رکتیفایرها

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت ایرانسل

پروژه تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت دیجیکالا

پروژه اجرای عملیات نگهداری دیتا سنتر

مکان پروژه: تهران

بهره بردار: شرکت ایرانسل