_

همکاری با ما در پارس مانی ایستا

شرکت پارس مانی ایستا به منظور تکمیل کادر اجرایی و ستادی خود از افراد متخصص دعوت به همکاری می نماید.

درصورت تمایل به همکاری فرم استخدام را تکمیل و رزومه خود را ارسال کنید.