_

ویدیو پروژه های پایان یافته

احداث سازه مزنین سالن در مرکز پردازش دانش1دیجیکالا
Aparat
Youtobe
تکمیل سوله ، ابنیه و محوطه سازی انبار دانش2 شرکت دیجیکالا
Aparat
Youtobe
تخریب و نوسازی انبار کفش ملی دیجیکالا
Aparat
Youtobe
اجرای تاسیسات برقی و جریان ضعیف مرکز پردازش دانش 1 دیجیکالا
Aparat
Youtobe