_

سجاد نصری

سمت سازمانی: مشاور کسب و کار

آدرس ایمیل : s.nasri@parsmaniista.com

شماره همراه سازمانی: 9050760367-98+