خدمات
_

خدمات ما

شرکت فنی مهندسی  پارس مانی ایستا با بیش از دو دهه فعالیت و رزومه درخشان در زمینه ساخت و ساز و اجرای انواع ابنیه با بهترین مصالح ساختمانی در خدمت صنعت ساختمان کشور توانسته گام های موفقی را بردارد.

یکی از مهمترین فعالیت ها طراحی و اجرای انواع زیرساختهای صنعتی و مخابراتی همچون طراحی دیتاسنترهای شهرهای مختلف است.

طراحی، اجرای زیرساخت

صنعتی و مخابراتی همچون طراحی دیتاسنترها .......................

طراحی، اجرای ابنیه

با بهترین مصالح ساختمانی در خدمت صنعت ساختمان کشور ....

طراحی، اجرای فونداسیون

نصب کانتینر های مسکونی و صنعتی ........................................

طراحی، اجرای مقاوم سازی

با مهندسین و تکنسین های مجرب .........................................

طراحی، اجرای دیتاسنتر

کلیه مراحل دیتاسنتر طراحی و اجرا مشود ...................................