پروژه ها
_

پروژه های پارس مانی ایستا

 

دیتاسنتر، تلکام و نگهداری

تاسیسات برقی ، مکانیکی و تجهیزات

سیویل ، سازه های فولادی و مقاوم سازی

احداث ساختمان و بازسازی

_

پروژه های پارس مانی ایستا

 

دیتاسنتر، تلکام و نگهداری

سیویل ، سازه های فولادی و مقاوم سازی

تاسیسات برقی ، مکانیکی و تجهیزات

احداث ساختمان و بازسازی